Диалог «Знакомство»

Ситуация: вы хотите познакомиться с человеком, которого встретили в кинотеатре.

Гоар: Здравствуйте!

Гаяне: Добрый день.

Гоар: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей подруги.

Гаяне: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Гоар: Как вас зовут?

Гаяне: Меня зовут Гаяне, очень приятно. А вас?

Гоар: А меня Гоар, очень приятно!

Гаяне: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Гоар: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Гаяне: У нас много общего!

Реклама

 Լանդշաֆտագիտություն

1.Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտություն?

Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որնուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրաուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին:

2.Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները?

Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ միբաց տեղ չմնա, հնարավոր լինի լանդշաֆտը օպտիմացնել և այն դարձնել առավելագույնսարդյունավետ:

3.Ինչ է լանդշաֆտը?

Լանդշաֆտ բառը գերմանական է, որ նշանակում է տեղամաս, բնապատկեր Երկրիվրա՝ մեր շրջապատում:

 

Հաշվետվություն

Ես Թևոսյան Գոհարն եմ, ձեզ կներկայացնեմ իմ կիսամյակային հաշվետվությունը: Այս կիսամյակը շատ հետաքրքիր էր, քանի որ իրականացրել ենք շատ նախագծեր, մասնակցել ենք հետաքրքիր դասերի, օրինակ ընկեր Թերեզայի հետ նկարել ենք գեղեցիկ դիմագծեր, մասնակցել ենք ժամերգությունների, այցելել ենք գինու տարբեր գործարաններ ընկեր Արտակի հետ։ Այս կիսամյակ սովորեցինք նոր բաներ,

Հայոց լեզվին դասերին անցել ենք տարբեր առաջադրանքներ վերհիշելով խոսքի մասերը։առաջադրանքներ։

Գրականության ժամին ընթերցել ենք  տարբեր ժանրերի բանաստեղծություններ և ուսումնասիրել ենք գրողների կենսագրությունները։գրողներ։

Բնագիտության և էկոլոգիայի ժամերին ընկեր Նելիի հետ սովորել ենք կողմնորոշվել անծանոթ տեղանքում աստղերի և արևի օգնությամբ։բնագիտություն։

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ժամերին մասնակցելեմ բանավեճերի և ուսումնասիրելենք մեր պատմությունը։բանավեճ։

Անգլերենի ժամին կատարել ենք թարգնամութուններ և կարդացել ենք պատմություններ։

Մաթեմատիկայի դասաժամին լուծել ենք տարբեր վարժություններ։խնդիրներ։

Մասնակցել եմ ձմեռային Արատեսյան ճամփորդությանը։